ANBI-status

Naam instelling:Untitled Stichting Jan Jochums Visser

KVK-nummer:
41004007

RSIN nummer:
806906534

Contactgegevens:
Mw. H. Schievink-Hulder
Noorderend 24
9265 LM Suwâld
Tel.: 06 – 4857 4837

Doelstelling:
Het hoofddoel van de stichting is om kansarme Filipijnse kinderen de mogelijkheid te geven een zelfstandig bestaan op te bouwen en de mogelijkheid te bieden op een betere toekomst. De stichting doet dit door het bestuur van de Grace Mountain Mission voornamelijk financieel te ondersteunen. Dit bestaat uit:
 • Ondersteuning in de dagelijkse behoeften, zoals voeding, kleding en onderdak
 • Financieel ondersteunen van individuele kinderen indien onverhoopt medische zorg nodig zou zijn (kinderen zijn veelal niet verzekerd) en geen geld = geen zorg.
 • Ondersteuning in huisvesting, het vochtige klimaat heeft als gevolg dat er veel onderhoud aan gebouwen nodig is.
 • Stimuleren van projecten die de eigen zelfstandigheid van de GMM te vergroten.
 • Ondersteunen van het gegeven onderwijs, basis (primary en secundary school) en beroepsonderwijs. Dit gebeurt op christelijke basis.
 • Financieel ondersteunen van eenmalige projecten welke raakvlakken hebben met bovengenoemde punten.


Beleidsplan:
pdf
Beleidsplan JJV 2013 - 2018

Bestuurs samenstelling:
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen.

 • Voorzitter - mw. H. Schievink-Hulder
 • Secretaris - dhr. B. de Haan
 • Penningmeester - dhr. H. van der Meulen
 • Alg. bestuurslid dhr. R. Mulder
 • Alg. bestuurslid mw. G. Zijlstra

Beloning:
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Jaarverslag 2012:
klik hier

Financiële verantwoording:
pdfJaarrekening_JJV_2015.pdf
pdfJaarrekening_JJV_2016.pdf

 

Organisaties

logo-wilde-ganzen
ANBI logo