Skip to main content

ANBI-status

Naam instelling:
Jan Jochums Visser Stichting

KVK-nummer:
41004007

RSIN nummer:
806906534

Contactgegevens:
H. Schievink
Noorderend 24
9265 LM Suwâld
Tel.: 06 – 4857 4837

Doelstellingen:
Het hoofddoel van de stichting is om kansarme Filippijnse kinderen de mogelijkheid te geven een zelfstandig bestaan op te bouwen en de mogelijkheid te bieden op een betere toekomst. De stichting doet dit door het bestuur van de Grace Mountain Mission (GMM) voornamelijk financieel te ondersteunen. Dit bestaat uit:
 • Ondersteuning in de dagelijkse behoeften, zoals voeding, kleding en onderdak
 • Financieel ondersteunen van individuele kinderen indien onverhoopt medische zorg nodig zou zijn (kinderen
  zijn veelal niet verzekerd) en geen geld = geen zorg.
 • Ondersteuning in huisvesting, het vochtige klimaat heeft als gevolg dat er veel onderhoud aan gebouwen
  nodig is.
 • Stimuleren van projecten die de eigen zelfstandigheid van de GMM te vergroten.
 • Ondersteunen van het gegeven onderwijs, basis (primary en secundary school) en beroepsonderwijs. Dit
  gebeurt op christelijke basis.
 • Financieel ondersteunen van eenmalige projecten welke raakvlakken hebben met bovengenoemde punten.

Beleidsplan:
Beleidsplan_2021_-_2026.pdf

Bestuurs samenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit 6 personen.
 • Voorzitter - mw. H. Schievink-Hulder
 • Secretaris - mw. G.Y. Zijlstra
 • Penningmeester - dhr. H. van der Meulen
 • Alg. bestuurslid - dhr. R. Mulder
 • Alg. bestuurslid - dhr. H.F. v.d. Heide
Beloning:
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Jaarverslag 2020:
Jaarverslag_2023_st_JJV.pdf
Financieel jaarverslag 2020:
Jaarrekening_stJJV_2020.pdf

Deel deze pagina ook op sociale media.