Spaart u mee voor de nieuwe kerk?

Vooraanzicht van de kerk
Vooraanzicht van de kerk
De kinderen die op de campus wonen komen uit armoedige gezinnen. De verleiding om op het verkeerde pad te raken is hierdoor erg groot. De christelijke opvoeding vormt een stevige basis waarmee ze zich staande kunnen houden in de maatschappij. De bijbehorende normen en waarden helpt ze om op het goede pad te blijven. De kerk, welke midden op de campus staat, speelt een centrale rol. Voordat de schooldag begint is er een gezamenlijke bijeenkomst in de kerk, waarbijZijaanzicht van de kerk
Zijaanzicht van de kerk
alle leerlingen aanwezig zijn. Op het einde van de week is er een weeksluiting. Op zondagen is er een dienst en voor de jonge kinderen is er zondagsschool. Naast de zondagse invulling wordt de kerk doordeweeks gebruikt door bijv. het koor om te oefenen. Of voor de voorbereiding van speciale diensten, zoals Kerst, Pasen en ook de eindexamens worden in de kerk voorbereid en gevierd. In de regentijd is de kerk ook een plaats waar de jongeren bijv. samen muziek maken, spelletjes doen, kortom de kerk is een belangrijke ontmoetingsplaats. Achterzijde van de kerk
Achterzijde van de kerk
Het kerkgebouw is in de jaren zeventig gebouwd. Door het vochtige klimaat is het houtwerk van het gebouw erg in verval geraakt, ondanks jaarlijks onderhoud. De tegen de berghelling aangebouwde kerk is ernstig verzakt en aangetast door vocht. De kerk moet worden afgebroken tot op het fundament en vandaar weer worden opgebouwd. Dit is een groot en kostbaar project waarvan de kosten worden geschat op ca. € 180.000.

U begrijpt dat wij uw hulp hierin niet kunnen missen. Helpt u ons met de opbouw van de nieuwe kerk door ons financieel te steunen.

Organisaties

logo-wilde-ganzen
ANBI logo