Skip to main content

Nieuws vanaf de Grace Mountain Mission

Vanuit de stichting hebben we goed contact met José, leider van de missie op de Filippijnen.
José laat ons weten dat er onlangs een nieuwe klas met 30 studenten is gestart. Dit aantal is lager dan gebruikelijk, maar heeft te maken met de regels vanuit de overheid m.b.t. COVID-19. Onder de studenten zijn een aantal oud-bekenden die eerder ook al bij het programma waren aangesloten. 

Op dit moment is het door COVID-19 een uitdaging de missie volgens de regels van de overheid aan te sturen. Er gelden helaas veel beperkingen. Daarbij vond er onlangs een incident plaats, waarbij één van de studenten zijn arm heeft gebroken tijdens basketbal. Er werd met spoed een operatie gepland, maar deze werd geannuleerd doordat de arts in aanraking was geweest met COVID-19. Er is toen gezocht naar een ander ziekenhuis die wel mogelijkheden kon bieden.

De meeste studenten zitten momenteel erg op hun plek bij de missie en doen het goed. Op dit moment heeft één van de studenten het wat moeilijker door familieomstandigheden. Vanuit de missie wordt hier goed naar gekeken en ondersteuning in geboden.

In september heeft het veel geregend op de Filippijnen. Na 3 weken opeenvolgende regenbuien heeft het basketbalveld het zwaar te verduren gehad en is er schade ontstaan, waaronder een ingestorte muur. Het was veel werk om dit eerst op te ruimen (veel modder en schoonmaakwerk), maar met behulp van de studenten is dit grotendeels gelukt. Het renoveren van de ingestorte muur brengt helaas veel werk en extra kosten met zich mee. Een professional inhuren is financieel geen optie. Wel is het mooi om te zien hoe iedereen elkaar helpt. Zo hebben ouders van studenten en vrienden van de kerk hulp geboden bij de herstelwerkzaamheden. Het zal nog de nodige tijd en geld kosten dit uiteindelijk af te ronden.

Onlangs zijn er op de missie nieuwe pasjes aangeschaft voor de studenten. Hier bleek in eerste instantie geen budget voor te zijn, maar door de verkoop van bloemen en planten op de missie vorig jaar is er een extra spaarpotje ontstaan. De studenten kweken zelf bloemen in de kassen en verkopen deze aan de locals. De bloemenprijs lag vorig jaar erg hoog, maar is de afgelopen periode helaas flink gedaald. Dit resulteert in een lagere opbrengst. Geld dat wel hard nodig is om het schoolprogramma te continueren, waarbij José laat weten de stichting erg dankbaar te zijn voor onze structurele bijdrage om het project te kunnen voortzetten. Een bijdrage die we kunnen financieren door onze acties en sponsoren en welke we hopen nog lang te kunnen voortzetten.

Wilt u ons ook steunen? Doneren kan via https://www.janjochumsvisser.nl/steun-ons

Deel deze pagina ook op sociale media.