Visie en doelstelling

Het hoofddoel van de stichting is om kansarme Filipijnse kinderen de mogelijkheid te geven een zelfstandig bestaan op te bouwen en kans op een betere toekomst. De stichting doet dit door het bestuur van de Grace Mountain Mission (GMM) voornamelijk financieel te ondersteunen. Dit bestaat uit:
  • Ondersteuning in de dagelijkse behoeften, zoals voeding, kleding en onderdak.
  • Financieel ondersteunen van individuele kinderen indien onverhoopt medische zorg nodig zou zijn (kinderen zijn veelal niet verzekerd) geen geld = geen zorg.
  • Ondersteuning in huisvesting, het vochtige klimaat heeft als gevolg dat er veel onderhoud aan gebouwen nodig is.
  • Stimuleren van projecten die de eigen zelfstandigheid van de GMM vergroten.
  • Ondersteunen van het gegeven onderwijs, basis (primary en secundary school) en beroepsonderwijs. Dit gebeurt op christelijke basis.
  • Financieel ondersteunen van eenmalige projecten welke raakvlakken hebben met bovengenoemde punten.

Agenda

Organisaties

logo-wilde-ganzen
ANBI logo